Wednesday, March 02, 2005

Sản xuất dầu bằng cách đồng thời tồn trữ CO2

(09:46 02-03-2005)

09/2004, Bộ Năng lượng Mỹ đã đưa ra thông báo về những thành tựu và sự phát triển mới nhất của Dự án Đa quốc gia Weyburn, cho thấy khoảng 3 tỷ m3 khí cacbon đioxyt có độ tinh khiết 95% đã được phun vào mỏ dầu Weyburn ở Saskatchewan, Canađa.

Theo thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ, mức CO2 trong khí quyển đã gia tăng từ 280 phần triệu vào thời kỳ tiền công nghiệp lên đến hiện nay là 375 phần triệu. Nếu tính toán theo tỷ lệ ổn định như các nhà khoa học dự tính, nhiệt độ bề mặt Trái đất sẽ bị nóng lên ở quy mô lớn, gọi là Hiệu ứng Nhà kính. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã đề xuất ba giải pháp: trước hết, kêu gọi vận dụng tri thức thông minh đề ra các sáng kiến sử dụng hiệu quả năng lượng, đặc biệt là năng lượng hóa thạch. Giải pháp thứ hai là sử dụng công nghệ sản xuất năng lượng không thải cacbon, như năng lượng gió hoặc năng lượng hạt nhân, để cũng tạo được hiệu quả như vậy. Giải pháp cuối cùng và cũng là giải pháp mới nhất để giảm lượng cacbon điôxyt là phương pháp tách cacbon (Carbon Sequestration), theo đó tìm cách thu giữ, sử dụng và tồn trữ cacbon và đây chính là các hoạt động mà các nhà khoa học trong Dự án Đa quốc gia Weyburn đang thực hiện.

Dự án bắt đầu với cuộc Hội thảo mùa thu năm 1999 do Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Khí Nhà kính của IEA tài trợ, được tổ chức ở Regina, Saskatchewan, Canađa. Mục đích của hội thảo là phát triển chương trình nghiên cứu chú trọng vào quy trình tách CO2 ở khu vực khai thác dầu Weyburn. Ngay sau hội thảo này, 15 nhà tài trợ của Chính phủ và ngành công nghiệp đã biểu thị sự quan tâm lớn đến Dự án Weyburn, trong đó có các tổ chức như Bộ Năng lượng Mỹ, Cơ quan Nghiên cứu Tài nguyên Canađa, Viện Nghiên cứu Năng lượng Alberta, Tổ chức Tài nguyên và Công nghiệp Saskatchewan, Cộng đồng châu Âu và 10 tổ chức tài trợ công nghiệp ở Canađa, Mỹ và Nhật Bản.

Theo tiến trình của cách tiếp cận này, khí cacbon đioxyt nén, là khí nhà kính, được phun vào mỏ dầu, tạo ra luồng khí CO2 đẩy dầu mỏ vào khu vực chứa để có thể được khai thác; khí CO2 tồn tại một cách an toàn, vĩnh cửu dưới bề mặt Trái đất. Bộ Năng lượng Mỹ hy vọng nỗ lực này sẽ "tồn trữ được 20 triệu tấn CO2 và sản xuất được 130 triệu thùng dầu trong 20 năm". Kết quả của Dự án này sẽ là lợi ích lớn nhất đối với các cơ quan môi trường và cơ quan đề ra quy định, ngành công nghiệp dầu mỏ và cộng đồng nghiên cứu trên toàn thế giới.


: Sci-Tec Focus